Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 17/9/2020

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde):

1. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Claire Cuypers en Stéphanie De Mot

2. Twee vacante plaatsen van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 20 april 2020): Ellen Cassaer en David Verreckt

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Gelieve er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.